Deze huurovereenkomst is opgesteld overeenkomstig de volgende lasten en voorwaarden die de huurder verplicht is uit te voeren en te vervullen, namelijk:

BEZETTING

De woning mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, het uitoefenen van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit is formeel verboden. De huurder erkent dat de lokalen die deel uitmaken van het huidig contract alleen als tijdelijk vakantieverblijf gehuurd zijn.

De huurder stemt er mee in om te zorgen dat de rust van het gebouw en de omgeving niet wordt verstoord door zijn daden, of deze van zijn familie of de mensen die voor hem werken.

De huurder gaat er tevens mee akkoord om het pand als een “goede huisvader” te beheren zonder het aantal bewoners dat in de beschrijving en in de Verplichtingen bij seizoensgebonden verhuur is vermeld te overschrijden, om geen tenten in de tuin op te stellen of er caravans in te plaatsen, en te zorgen voor het onderhoud en de beveiliging van de lokalen en apparatuur die tot zijn beschikking staan. Alle apparatuur wordt geleverd in een goede staat. Eventuele klachten die meer dan 72 uur na het in bezit nemen van de apparatuur aan ons worden gemeld worden niet aanvaard en de eventuele reparatie van het apparatuur is voor rekening van de huurder. Alle reparaties die nodig zijn door nalatigheid of slecht onderhoud tijdens de huurovereenkomst zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen dat de lokalen, het materiaal en de machines zich na de huurovereenkomst in een perfecte en schone staat bevinden. Als dit niet het geval is, worden er kosten voor reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden in rekening gebracht.

Het is verboden voor de huurder om kachels in de gehuurde woningen te installeren. Als hij, ondanks dit verbod, toch andere verwarmingstoestellen installeert dan deze die in de gehuurde woningen aanwezig zijn, dan is hij als enige aansprakelijk voor alle gevolgen van deze apparatuur. De huurder moet er bovendien op toezien om geen voorwerpen of reinigingsproducten te gebruiken die de septic tanks kunnen beschadigen of de leidingen kunnen verstoppen, anders zijn de kosten voor het herstellen van de installaties voor rekening van de huurder.

Het zich laten vervangen door een andere persoon of het onderverhuren van de woning, zelfs indien gratis, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.
Verzeker u tegen huurrisico’s, diefstal, brand, waterschade en claims door buren en laat het meubilair dat zich in de huurwoning bevindt verzekeren.
Gooi geen voorwerpen in lavabo’s, badkuipen, bidets, gootstenen, etc. die de riolering kunnen verstoppen, anders zijn de kosten voor het herstellen van de inrichting voor rekening van de huurder.
De huurder kan zich niet beroepen op een lagere huurprijs in geval van een dringende herstelling tijdens de huurovereenkomst die de verhuurder verplicht is uit te voeren.

RESERVERING

De reservering wordt pas definitief na ontvangst van een naar behoren ondertekende huurovereenkomst en een voorschot van 25%, dit onder voorbehoud van aanvaarding door de verhuurder. Elke reservering per telefoon, fax of e-mail die niet binnen de 72 uur wordt gevolgd door de betaling van het voorschot wordt niet in aanmerking genomen. Een bevestigingsmail wordt vervolgens per omgaande naar de huurder verzonden.

OPENINGSTIJDEN

De huurder dient de volgende aankomst- en vertrektijden na te leven:

  • weekverblijf van 7 nachten (van zaterdag tot zaterdag in juli en augustus): Aankomst tussen 17u00 en 20u00 / Vertrek voor 10u00
  • weekendverblijf: Aankomst: Vrijdag tussen 16u00 en 20u00 / Vertrek: Zondag of maandag voor 10u00
  • midweekverblijf: Aankomst: Maandag tussen 16u00 en 18u / Vertrek: Vrijdag voor 10u00

PRIJS

De prijs is inclusief alle belastingen en omvat: het ter beschikking stellen van de huisvesting, inclusief de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming), het beddengoed met opgemaakte bedden bij aankomst, toegang tot het zwembad, toegang tot spellen voor kinderen, het ter beschikking stellen van een televisie en telefoonlijn in elke woning.
De prijs is exclusief: de eindschoonmaak van de woning, handdoeken, schoonmaakproducten (afwasmiddel, spons ..), persoonlijk verbruik (telefoon, bar, ..), de dossierkosten en de verblijfbelasting.

ANNULERING

Behalve in geval van overmacht (overlijden, ernstige ziekte) dat wordt gerechtvaardigd door een officieel document, zal de verhuurder in geval van een annulering van het verblijf de volgende vergoedingen aanrekenen:

  • annulering vóór de 30ste dag voor uw verblijf: alleen de dossierkosten
  • annulering tussen de 15e en 30e dag voor aankomst: 30% van de verblijfkosten
  • annulering tussen de 14e en 8e dag voor aankomst: 50% van de verblijfkosten
  • minder dan 7 dagen voor aankomst: 75% van de verblijfkosten

NIET OPDAGEN

Als de huurder niet verschijnt op de afgesproken datum en tijdstip, zal de verhuurder de woning zo snel mogelijk opnieuw verhuren. Het voorschot zal worden ingehouden door de verhuurder.

BEEINDIGING

In geval van een voortijdige beëindiging van het verblijf door de huurder, en als de aansprakelijkheid van de verhuurder niet in twijfel wordt getrokken, zal er geen vergoeding, met uitzondering van de waarborg, worden aangerekend.

WAARBORG

De huurder zal de verhuurder de dag van het in bezit nemen van de woning een bedrag van € 200 als waarborg betalen voor de eventuele schade die kan worden toegebracht aan de voorwerpen die zich in de gehuurde woning bevinden als voor de verschillende kosten en verbruikskosten (gas, elektriciteit, etc …).
Bovendien kan een bedrag van € 40 of € 45 van de waarborg worden ingehouden voor een grondige reiniging van de woning.
De terugbetaling van de waarborg zal plaatsvinden binnen 10 dagen na het einde van het verblijf, en wordt, indien van toepassing, verminderd met de verbruikskosten en eventuele reparatiekosten die door huurder zijn verschuldigd.
Een gedetailleerde beschrijving van de goederen wordt aan de huurder bij zijn aankomst overgemaakt. Hij heeft vervolgens 12uur de tijd om de verhuurder over mogelijke problemen in te lichten.

DIEREN

Alleen honden en katten die zijn getatoeëerd en gevaccineerd (breng de geldige vaccinatiekaart mee) zijn in de woning toegelaten. Slechts één dier per woning.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van het genoemde, kiezen de partijen de woonplaats: de verhuurder in zijn maatschappelijke zetel, de huurder op zijn persoonlijke woonplaats en zijn ze het over eens dat de bevoegde rechtbank deze zal zijn van het arrondissement waar de gehuurde woning zich in bevindt.

Opgemaakt te Grand-Laviers,
op 24/01/2007