Domaine du Val en Baie de Somme : Label LUCIE pour un séjour, un week-end nature et responsable

LE DOMAINE DU VAL DRAAGT HET LABEL “LUCIE”.

Dit is het referentielabel voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De LUCIE norm nodigt de organisaties uit om hun MVO-aanpak te concentreren op de 7 volgende verbintenissen:

  • Respecteer de belangen van de klanten en consument
  • Bescherm het milieu
  • Waardeer het menselijk kapitaal
  • Handel met de nodige loyaliteit en verantwoordelijkheid op de markten
  • Respecteer de fundamentele rechten van personen
  • Verenig het belang van de vennootschap met het algemeen belang
  • Zorg voor transparantie van het besluitvormings- en controlesysteem

LE DOMAINE DU VAL TOONT OPENLIJK ZIJN DIEP RESPECT VOOR DE NATUUR.

Alles straalt hier het gezonde verstand van de mensen op aarde uit. Zonder iets aan onze gasten op te leggen, zijn alle gebruikte schoonmaakmiddelen onschadelijk voor het milieu en wordt ecologisch denken, het sorteren van afval en composteren aangemoedigd. De aantrekkingskracht van onze gasten voor de moestuin en lokale producten bevestigen onze aanpak dat verantwoord toerisme in de Sommebaai waardevol is.

DIT IS TEVENS DE REDEN WAAROM LE DOMAINE DU VAL LID IS GEWORDEN VAN “SOMMEBAAI – NUL KOOLSTOF”.

Deze milieuvereniging, opgericht door professionelen in de tourismesector, is een privé-initiatief met als doel het beschermen van het uniek gebied dat de Sommebaai is.