Jeux pour les enfants pendant les vacances ou un week-end en Baie de Somme

Uitgever

Deze website werd gepubliceerd door LES JARDINS DU VAL.
SAS, met een maatschappelijk kapitaal van € 561.000 en maatschappelijke zetel te Chemin du Val – 80132 Grand-Laviers, ingeschreven bij het RCS AMIENS 477.708.721, en hierna genoemd Le Domaine Du Val
Ontwerp-uitvoering en grafisch ontwerp
Société Customary
7 rue Jean Marie Leclair
69 009 Lyon – Frankrijk
http://customary.fr/

Webhosting

Deze site wordt gehost door KOULA 130 boulevard de Verdun 92 413 Courbevoie Cedex – France

Toepasselijk recht

De inhoud van deze site is onderworpen aan het Franse recht.

Persoonsgegevens

Overeenkomstig de Wet op bescherming en vrijheid van informatie nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft u een recht op toegang, wijziging en verzet betreffende uw persoonsgegevens. U kunt op elk moment dit recht uitoefenen door uw aanvraag schriftelijk over te maken aan Le Domaine du Val op het volgende adres: Chemin du Val – 80132 Grand-Laviers

Cookies

Niet-persoonlijke gegevens worden tijdens het surfen voor statistische doeleinden verzameld door middel van een cookiesysteem.
Deze bestanden, die op uw computer worden opgeslagen, stellen Le Domaine du Val in staat om informatie te registreren over de manier waarop u de website www.le-domaine-du-val.com doorloopt (zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijdstip van het bezoek).
Deze gegevens stellen ons niet staat om u te identificeren, ze zijn alleen bedoeld om ons te helpen bij het verstrekken van een eenvoudige toegang tot de aangeboden diensten en het verbeteren van deze website.
U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser te configureren zoals aangegeven op de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

Inhoud van de website

Le Domaine du Val geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van de informatie die op deze website is vermeld.
Le Domaine du Val aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen in de informatie die op deze website is vermeld.

Intellectuele eigendom

Deze website en alle onderdelen (waaronder teksten, foto’s, video’s, merken) vormen een werk in de zin van artikel 112-2 en volgende van het Frans wetboek van intellectuele eigendom, en is aldus afhankelijk van de Franse en internationale wetgeving inzake literaire en artistieke eigendom.
Een kopie van de pagina’s van de website op welke drager dan ook (inclusief harde schijf) is alleen toegestaan voor privé-doeleinden.
Elke weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de website of zijn elementen dat voor commerciële doeleinden wordt gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Domaine du Val is onwettig en kan een daad van inbreuk vormen waarvoor de inbreukmaker burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd kan worden.
De rechten met betrekking tot de afbeeldingen zijn voorbehouden aan de eigenaar van het desbetreffend werk.

Hyperlinks

De hyperlinks naar andere websites op het internet die in deze website zijn vermeld vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Le Domaine du Val voor wat betreft hun inhoud, de links die ze bevatten of hun gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van het beheer van persoonsgegevens).
De mogelijkheid om hyperlinks naar de website www.le-domaine-du-val.com aan te maken is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Le Domaine du Val.
De navigatie op deze website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
Door toegang te verkrijgen tot de informatie die Le Domaine Du Val op haar website beschikbaar heeft gesteld, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat.

Vrijstelling van de technische verantwoordelijkheid

Le Domaine du Val doet zijn uiterste best om te garanderen dat de website www.le-domaine-du-val.com op elk moment toegankelijk is.
Le Domaine Du Val aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid in geval van een moeilijke toegang tot de website of onderbreking in de verbinding, ongeacht de oorzaak.
Le Domaine du Val behoudt zich tevens het recht voor om eventuele wijzigingen aan de website naar eigen goeddunken te maken, zonder voorafgaande kennisgeving en zelfs wanneer de toegang tot de website hierdoor wordt onderbroken.
Le Domaine du Val kan daarnaast niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, met inbegrip van onbereikbaarheid van de website, verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die uw computer kunnen infecteren en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.
U erkent een controle te hebben uitgevoerd zodat de gebruikte IT-configuratie virusvrij is en zich in een perfecte staat bevindt.